English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543837      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目5326-5350 / 34747. (共1390頁)
  << < 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  YuRuey Fang [1/1]
  YuShiue-Jie [1/1]
  Yvonne Foung [1/1]
  Z. K. Hsu [1/1]
  Z.W.Zhong [1/1]
  Zchon-Hau Sui [1/1]
  Zeng, Chi-Fong [1/1]
  Zeng, Huai-Ching [1/1]
  Zeng, Qing-Yuan [1/1]
  Zeng, Syu-An [1/1]
  Zeng, Tz-Chi [1/1]
  Zeng, Yu-Han [1/1]
  Zeng, Yu-Ting [1/1]
  Zhang, Jie-Wei [1/1]
  Zhang, Bu-En [1/1]
  Zhang Jinyu [1/1]
  Zhang, Mingrong [1/1]
  Zhang, Sheng-Kai [1/1]
  Zhang, Yi-Cheng [1/1]
  Zhang, Ying-Jie [1/1]
  Zhang, Yong-long [1/1]
  Zhang, Zhi-Pang [1/1]
  Zhang, Zhong-Rui [1/1]
  ZhangFang-Ru [1/1]
  Zhao, Lihong [1/1]
  顯示項目5326-5350 / 34747. (共1390頁)
  << < 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋