English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543901      線上人數 : 60
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目4776-4800 / 34747. (共1390頁)
  << < 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  WUMING-FANG [1/1]
  Wun-Lin Sie [1/1]
  Wun-Siang Lin [1/1]
  WuShan-Ying (吳姍穎) [1/1]
  Wuting-chun [1/1]
  WuTing-Nien [2/2]
  WuTing Nien (吳庭年) [5/5]
  WuWei-Yen [1/1]
  WuYa-Jung [1/1]
  Wuyu-lun [1/1]
  WuZi-Xuan [1/1]
  X.-S. Chen [1/1]
  X.T.Lin [1/1]
  Xiao-Yi Xiong [1/1]
  Xie, Zhu-Bin [1/1]
  Xieru-min [1/1]
  Xin-Fu Ye [1/1]
  Xin-Liang Lai [1/1]
  Xin-Yi He [1/1]
  Xinyin He [2/2]
  Xu, Jia-Yuan [1/1]
  Xuan-Loc Nguyen [1/1]
  Xuan-Pu Yang [1/1]
  Xue, Jing-Ze [1/1]
  Xun, Tsau-Rong [1/1]
  顯示項目4776-4800 / 34747. (共1390頁)
  << < 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋