English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543854      線上人數 : 57
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目4326-4350 / 34747. (共1390頁)
  << < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  UENGYIH-TSONG (翁義聰) [2/2]
  UHC [7/7]
  Un-Lin Yong [1/1]
  Valentina de Lourdes Montalván Linarte [1/1]
  Van-Thuan Truong [1/1]
  Victor R. Osorio [1/1]
  Victorin, Tsebe [1/1]
  Viktor A. Ivanov [1/1]
  Vu Dinh Quang [1/1]
  Vu-Lan Nguyen [1/1]
  W. C. Feng [2/2]
  W.C. Hu [1/1]
  W. C. Huang [1/1]
  W. C. Huang(黃文昌) [1/1]
  W-C. Lin (林文崇) [1/1]
  W EIW EI C HEN [1/1]
  W.-J. Chang [1/1]
  W-J. CHANG(張文進) [1/1]
  W.J. Lee [1/1]
  W.-J.Wu [2/2]
  W.L.Li [1/1]
  W-L. LIN [1/1]
  W. R. Wang [1/1]
  W. S. Yao [2/2]
  W.-Y.Chuang [1/1]
  顯示項目4326-4350 / 34747. (共1390頁)
  << < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋