English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543840      線上人數 : 55
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目4301-4325 / 34747. (共1390頁)
  << < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Tzeng, Min-Jer [1/1]
  Tzeng, Shih-Yang [1/1]
  TzengC. B. (曾清標) [1/1]
  TzengYu-Jo [1/1]
  Tzi-Chin, Huang [1/1]
  Tzu-Chia Wang [1/1]
  Tzu-Chian Wong [1/1]
  Tzu-Chin Chung [2/2]
  Tzu-Ching Shih [1/1]
  Tzu-Fang Chen [1/1]
  Tzu-Jung Pan [1/1]
  Tzu-Ming Yeh [1/1]
  Tzu-Pu Wang (王子溥) [1/1]
  Tzu-Sheng Yeh [1/1]
  tzu-wei Chen [1/1]
  Tzu-Wei Chiu [1/1]
  Tzu-Yao Tai [1/1]
  Tzu-Yi Tang [1/1]
  Tzung-Hong Tsai [1/1]
  Tzung-Shian, Tsai [1/1]
  Tzuu-Shaang Wey [3/3]
  Tzyy-Leng Horng [1/1]
  U-Ser Jeng [4/4]
  Uang, Mang-Her [1/1]
  Uang-Ru Lee [3/3]
  顯示項目4301-4325 / 34747. (共1390頁)
  << < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋