Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26291/26886 (98%)
造访人次 : 10742978      在线人数 : 264
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4151-4175 / 37600. (共1504页)
  << < 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sung, Yueh-Lun [1/1]
  Sung-Yun Lin [1/1]
  SunShu Huang (孫書煌) [1/1]
  SuShui-Hsiang [1/1]
  Suso, Lamin [2/2]
  SuY. K. [1/1]
  SUYan-Kuin [1/1]
  SwainJeff [2/2]
  Swun-Kwang Wang [1/1]
  Syu, Be-Sheng [1/1]
  Syu, Bi-Lin [1/1]
  Syu, Bo-Ting [1/1]
  Syu, Fang-Hua [1/1]
  Syu, Guo-Hao [1/1]
  Syu, Huai-En [1/1]
  Syu, Jhe-Yu [1/1]
  SYU, TING-HAO [1/1]
  SYU, WEI-SYUAN [1/1]
  Syue-Jyu Shih [1/1]
  Szu-Hsin Lee [1/1]
  T. C. Chen [1/1]
  T.-C. Chou [1/1]
  T. C. Lin [3/3]
  T.-F. Chen [1/1]
  T. F. Lin [1/1]
  显示项目4151-4175 / 37600. (共1504页)
  << < 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈