Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 27237/27833 (98%)
造访人次 : 17954277      在线人数 : 313
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目3851-3875 / 38969. (共1559页)
  << < 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Po-Yen Lin [1/1]
  Popo, Majid John Junior [1/1]
  Po–Wei Su [1/1]
  Prataksita, Narendra [1/1]
  Prescott, Rafique Albert Roniah [1/1]
  Pu, Jun-Liang [1/1]
  Pu-Tsun Kuo [1/1]
  Q.T.Doan [1/1]
  Qian, Chengcheng [1/1]
  Qiu, Jian-Ying [1/1]
  Qiu, Wen-Ren [1/1]
  QIU, YA-LING [1/1]
  Quang-Cherng Hsu [2/2]
  Quaresma Hidberto [1/1]
  R. B. Chen [1/1]
  R.C.Wu [1/1]
  R. N. Chiou [1/1]
  R.-S. Lee [1/1]
  Rabey Ezni Cruz [1/1]
  Rao, Li-Yan [1/1]
  Rash, Ismael [2/2]
  Ray-Lee Lin [1/1]
  Redtom Lin [3/3]
  Reiko Ohara [2/2]
  Reiko Oharac [1/1]
  显示项目3851-3875 / 38969. (共1559页)
  << < 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈