English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543946      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3401-3425 / 34747. (共1390頁)
  << < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ming-Yuan Guo [1/1]
  Ming-Zoo Wu [1/1]
  Minliang Shih [1/1]
  Minor, Lopez [1/1]
  Mirna Monserrat Machado Ortega [1/1]
  Mong-Yee Zuo [2/2]
  Monserrat Machado [1/1]
  Morgan, Wani Jamaal [2/2]
  MoTing-Shan (莫定山) [2/2]
  Mou-Chuan Hwang [1/1]
  Mu-Huang Lin [1/1]
  Mu-Lin Chou [2/2]
  Mu, Tao Hsuan [1/1]
  Muhammed S. Fofana [1/1]
  Mun, Chi-Sen [1/1]
  Munthali, Bruce Jr. [1/1]
  MunyofuMine [1/1]
  MurtyV.V.S. [1/1]
  Muti Lin [1/1]
  Nahun Nuñez Godinez [1/1]
  Nan-Rung Fang [1/1]
  Navarro Almendariz, Guillermo Rodolfo [1/1]
  Nguyen Thanh Nga [1/1]
  Nguyen, Thi Nhan [1/1]
  Nguyen Trong Giap [1/1]
  顯示項目3401-3425 / 34747. (共1390頁)
  << < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋