Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26418/27014 (98%)
造访人次 : 11680923      在线人数 : 341
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目2151-2175 / 37627. (共1506页)
  << < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hung-Ren Juang [1/1]
  Hung-Shiang Chuang [2/2]
  Hung-Ta Chiu [1/1]
  Hung-Wei Hsu [1/1]
  Hung-Wei Wu [2/2]
  Hung-Yi Chen [2/2]
  Hung, Yu-Hsiang [1/1]
  Hung-Yu Wang [3/3]
  Hung, Yung-Teng [1/1]
  HUNGCHUN-MIN (洪俊銘) [1/1]
  HungHsiang-chin [1/1]
  HungYu-Yang [1/1]
  Huong, Nguyen Minh [1/1]
  Huy, Nguyen Dang [1/1]
  Hwang, Yunn-Lin [1/1]
  Hwang, Chien-Fang [1/1]
  Hwang, Ching-Te [1/1]
  HwangChi-Chuan [4/4]
  HwangYih-Chyun [1/1]
  Hwey-Lin Sheu [1/1]
  Hydara, Sherif Muhamedou [1/1]
  Hyde, Clive Norman [1/1]
  I-chin Ho [1/1]
  I-CHING WANG [2/2]
  I-Fan Hsieh [1/1]
  显示项目2151-2175 / 37627. (共1506页)
  << < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈