Kun Shan University Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26005/26600 (98%)
造訪人次 : 9934277      線上人數 : 232
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2151-2175 / 36926. (共1478頁)
  << < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Hung-Ren Juang [1/1]
  Hung-Shiang Chuang [2/2]
  Hung-Ta Chiu [1/1]
  Hung-Wei Hsu [1/1]
  Hung-Wei Wu [2/2]
  Hung-Yi Chen [2/2]
  Hung, Yu-Hsiang [1/1]
  Hung-Yu Wang [3/3]
  Hung, Yung-Teng [1/1]
  HUNGCHUN-MIN (洪俊銘) [1/1]
  HungHsiang-chin [1/1]
  HungYu-Yang [1/1]
  Huong, Nguyen Minh [1/1]
  Huy, Nguyen Dang [1/1]
  Hwang, Yunn-Lin [1/1]
  Hwang, Chien-Fang [1/1]
  Hwang, Ching-Te [1/1]
  HwangChi-Chuan [4/4]
  HwangYih-Chyun [1/1]
  Hwey-Lin Sheu [1/1]
  Hydara, Sherif Muhamedou [1/1]
  Hyde, Clive Norman [1/1]
  I-chin Ho [1/1]
  I-CHING WANG [2/2]
  I-Fan Hsieh [1/1]
  顯示項目2151-2175 / 36926. (共1478頁)
  << < 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋