English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543848      線上人數 : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1326-1350 / 34747. (共1390頁)
  << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Dong, Jyun-Wei [1/1]
  Dong-Peng, Jhan [1/1]
  Dong-Shong Liang [3/3]
  Dong-Shong Liang(梁東雄) [1/1]
  Dong-yi Lin [1/1]
  Dong-Zang Wu [1/1]
  Du, Pei-Syuan [1/1]
  Duan, Chi-Hsiang [1/1]
  Duarte Romero, Ramon [1/1]
  Dungchun Tsa [1/1]
  Dungchun Tsai [1/1]
  DungWei-Chen [1/1]
  DwyerFrancis [2/2]
  DwyerFrancis M [1/1]
  DyPiseth [1/1]
  E.G.Hsieh [1/1]
  E, Tzu-Yu [1/1]
  Edgar Jose Tobias Corado [1/1]
  Edward Erwin Eck [1/1]
  Ei-Ni Lee [1/1]
  EISSA YAHYA ALNAMMI [1/1]
  Ek&apos, Xux [1/1]
  Escalante, Jamin Jamir [2/2]
  薰璟, 郭 [1/1]
  F-C Chen [1/1]
  顯示項目1326-1350 / 34747. (共1390頁)
  << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋