Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26274/26869 (98%)
造访人次 : 10422821      在线人数 : 44
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1376-1400 / 37564. (共1503页)
  << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Dong-Peng, Jhan [1/1]
  Dong-Shong Liang [3/3]
  Dong-Shong Liang(梁東雄) [1/1]
  Dong-yi Lin [1/1]
  Dong-Zang Wu [1/1]
  Du, Pei-Syuan [1/1]
  Duan, Chi-Hsiang [1/1]
  Duarte Romero, Ramon [1/1]
  Dungchun Tsa [1/1]
  Dungchun Tsai [1/1]
  DungWei-Chen [1/1]
  Duong, Minh Hieu [1/1]
  DwyerFrancis [2/2]
  DwyerFrancis M [1/1]
  DyPiseth [1/1]
  E.G.Hsieh [1/1]
  E, Tzu-Yu [1/1]
  Edgar Jose Tobias Corado [1/1]
  Edward Erwin Eck [1/1]
  Ei-Ni Lee [1/1]
  EISSA YAHYA ALNAMMI [1/1]
  Ek&apos, Xux [1/1]
  Escalante, Jamin Jamir [2/2]
  薰璟, 郭 [1/1]
  F-C Chen [1/1]
  显示项目1376-1400 / 37564. (共1503页)
  << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈