Kun Shan University Institutional Repository:依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 26379/26975 (98%)
造訪人次 : 11370584      線上人數 : 53
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目701-725 / 37622. (共1505頁)
  << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chen, Yung-Wei [2/2]
  Chen, Zheng-Yuan [1/1]
  Chen, Zong-Yuan [1/1]
  Chena, Liang-Chia [1/1]
  ChenAlfred [1/1]
  ChenB. K. [1/1]
  ChenBor-Kuan [1/1]
  ChenBor-Kuan (陳伯寬) [3/3]
  ChenC. P. [2/2]
  ChenC.R. (陳長仁) [2/2]
  ChenChao-Lieh (陳朝烈) [3/3]
  ChenChao-Shun [2/2]
  ChenChien-Wen [1/1]
  ChenChin-Yuan (陳進原) [1/1]
  ChenChing-Hsu (陳慶緒) [1/1]
  ChenChun-Chi [1/1]
  ChenChun-Jung (陳俊榮) [1/1]
  Cheng, Arnie [1/1]
  Cheng, Ching-An [1/1]
  Cheng, Chin-Yuan [1/1]
  Cheng, Mao-Wei [1/1]
  Cheng, Yu-Sen [1/1]
  Cheng-Che Lin [1/1]
  Cheng-Chen Tsai [1/1]
  Cheng-Chen Yang [1/1]
  顯示項目701-725 / 37622. (共1505頁)
  << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋