English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543200      線上人數 : 58
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目176-200 / 34747. (共1390頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, En-Hao [1/1]
  Chang, Chung-Ping [1/1]
  Chang, Jung-Hao [1/1]
  Chang, Te-Hui [1/1]
  Chang, Chia-Hsien [1/1]
  Chang, Ming [1/1]
  Chang, Pei-Zen [1/1]
  Chang, Allen [1/1]
  Chang, Chang-Wei [1/1]
  Chang, Chang-Yin [1/1]
  Chang-Chch Chan [1/1]
  Chang-Che Huang [1/1]
  Chang, Che-Ju [1/1]
  CHANG-CHENG CHANGCHIEN [1/1]
  Chang, Cheng-Der [1/1]
  Chang, Cheng-sian [1/1]
  Chang, Cheng-Ta [1/1]
  Chang, Cheng-Tai [1/1]
  Chang, Chi-Hui [1/1]
  Chang, Chia-Fu [1/1]
  Chang, Chia-Hao [2/2]
  Chang, Chia-Hsiang [1/1]
  Chang-Chia Yeh [1/1]
  Chang, Chien-Cheng [1/1]
  Chang Chien, Hsiang-Lien [1/1]
  顯示項目176-200 / 34747. (共1390頁)
  << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋