Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26136/26731 (98%)
造访人次 : 10117380      在线人数 : 112
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目51-75 / 37258. (共1491页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Barahona, Carlos Roberto Torres [1/1]
  Bee-Shin Liu [1/1]
  Bertram Tan(譚伯群) [3/3]
  Betanco, Ronald Garcia [1/1]
  Bhanu Nandan [1/1]
  Bi, Yi-Chung [1/1]
  Bill Wu [1/1]
  Bin-Shin Chen [1/1]
  Bing-Hao Hsieh [1/1]
  Bing-Ru Yang [1/1]
  Bing-Rui Chen [1/1]
  Bo-Hau Chen [1/1]
  Bo-Hong Kuan [1/1]
  Bo-Hsuan Soong [1/1]
  Bo-Jhih Lin [1/1]
  Bo-Sheng Lin [1/1]
  Bo-Shzu Ko [1/1]
  Bo-Tsung Jou [1/1]
  Bo-Xian Yao [1/1]
  Bo-Yi Li [1/1]
  Bo-You Chen [2/2]
  Bo-Yuan Shieh [1/1]
  Bonilla Gramajo, Jose Manuel [1/1]
  Bor-Kuan Chen (陳伯寬) [2/2]
  Bor-Shiuan Cheng [1/1]
  显示项目51-75 / 37258. (共1491页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈