English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 24682/25275 (98%)
造訪人次 : 4543196      線上人數 : 58
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 34747. (共1390頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Barahona, Carlos Roberto Torres [1/1]
  Bee-Shin Liu [1/1]
  Bertram Tan(譚伯群) [3/3]
  Betanco, Ronald Garcia [1/1]
  Bhanu Nandan [1/1]
  Bi, Yi-Chung [1/1]
  Bill Wu [1/1]
  Bin-Shin Chen [1/1]
  Bing-Hao Hsieh [1/1]
  Bing-Ru Yang [1/1]
  Bing-Rui Chen [1/1]
  Bo-Hau Chen [1/1]
  Bo-Hong Kuan [1/1]
  Bo-Hsuan Soong [1/1]
  Bo-Jhih Lin [1/1]
  Bo-Sheng Lin [1/1]
  Bo-Shzu Ko [1/1]
  Bo-Tsung Jou [1/1]
  Bo-Xian Yao [1/1]
  Bo-Yi Li [1/1]
  Bo-You Chen [2/2]
  Bo-Yuan Shieh [1/1]
  Bonilla Gramajo, Jose Manuel [1/1]
  Bor-Kuan Chen (陳伯寬) [2/2]
  Bor-Shiuan Cheng [1/1]
  顯示項目51-75 / 34747. (共1390頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋