Kun Shan University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 26037/26632 (98%)
造访人次 : 10024047      在线人数 : 427
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目4426-4450 / 37020. (共1481页)
  << < 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Tseng, Ko-Hao [1/1]
  TSENG, LI-FANG [1/1]
  Tseng, Lu-Chuan [1/1]
  Tseng, Meng-Chuan [1/1]
  Tseng, Ming-Hui [1/1]
  Tseng, Shu-Ping [1/1]
  Tseng, Wui-long [1/1]
  Tseng, Yao-Sheng [1/1]
  TSENG, YEN-CHIN [1/1]
  Tseng, Yi-Feng [1/1]
  Tseng, Yi-Ting [1/1]
  Tseng, Ying-Chan [1/1]
  TSENG, YU-CHIEN [1/1]
  Tseng, Yu-Tsai [1/1]
  Tseng, Yu-Yin [1/1]
  Tseng, Yuan-Chun [1/1]
  Tseng, Yuan Hsiung [1/1]
  TsengChien Hsun (曾建勲) [1/1]
  TsengH.C. [1/1]
  TsengH. C. (曾憲正) [4/4]
  TsengHsien-Cheng (曾憲正) [1/1]
  TSENGHsien-cheng(曾憲正) [2/2]
  TsengMin-Chia [1/1]
  Tser-Son Wu [5/5]
  Tser-Son Wu(吳澤松) [1/1]
  显示项目4426-4450 / 37020. (共1481页)
  << < 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  本網站之所有圖文內容授權為崑山科技大學圖書資訊館所有,請勿任意轉載或擷取使用。
  ©Kun Shan University Library and Information Center
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈